Filosofie

De kern van de bedrijfsfilosofie van Octatube bestaat uit het ontwikkelen van nieuwe producten, synergie tussen verschillende ontwerpdisciplines en de integratie van ontwerpen, engineeren, produceren en monteren.

Ontwikkelen

Het ontwikkelen van nieuwe componenten, producten en systemen is Octatube eigen. Vanaf het allereerste begin zijn nieuwe componenten en producten ontworpen en toegepast; Dromen en realiseren: inventiviteit en innovatie, dat zijn de drijfveren. Gedurende het hele proces van ontwikkelen zijn alle afdelingen binnen Octatube hierbij betrokken. Het ontwerp gaat een weg van de ontwerpers naar de constructeurs en weer terug; naar de productie voor het maken van een proefmodel en weer terug. Zo vaak als nodig tot het product voldoet.

Het ontwikkelen van nieuwe producten is een kernpunt van Octatube. De term producten kan hier breed worden opgevat: van producten tot componenten en zelfs systemen.
Vaak is voor het ontwikkelen van nieuwe producten fundamenteel technisch onderzoek nodig, dat veel tijd en energie vereist. Het blijkt echter in de bouw in het algemeen geheel niet gebruikelijk en nauwelijks financieel mogelijk, maar voor een voortdurende productontwikkeling blijkt dit onmisbaar.
Vergeleken met soortgelijke bedrijven experimenteert Octatube veel. Toch wordt jaarlijks een mengvorm van projecten door Octatube verwerkt waarin niet meer dan 20% experimentele projecten mag voorkomen tegenover 80% routinematige projecten. Meer dan 20% aan experimentele projecten zou de economische bedrijfsdoelstelling in gevaar brengen.
Productontwikkeling wordt hier gezien vanuit de optiek van een betrekkelijk klein bedrijf. Er is een groot assortiment aan verschillende producten in een bouwindustriële markt die in de tijd evolueren en dus veranderen. Aan een aanvraag voor een nieuw of afwijkend product kan altijd worden voldaan mits de gevraagde engineeringhouding en vervaardigingtechnieken in huis zijn. Uit elke aanvraag kan een speciaal product resulteren. Bij de toepassing van een systeemproduct kan de betrokken projectarchitect typische projecteigen gegevens in het systeemontwerp laten verwerken. Bij frequent hergebruik kunnen kleinere onderdelen worden uitgevoerd als standaardproducten.

Synergie

De zeer hechte samenwerking en frequente discussies tussen deze drie disciplines resulteren in nieuwe ontwerp concepten, snelle beslissingen en innovatieve uitgangspunten. Het multidisciplinair ontwerpen is een veelbelovende voorwaarde gebleken om grensverleggend te werken en tot nieuwe ontwerpen van componenten, producten en systemen te komen. In de volgende tekst worden deze drie typen van ontwerpen en hun synergie beschreven.

Architectonisch ontwerpen
De productontwerpers van Octatube zijn verantwoordelijk voor het inpassen van een ruimtelijke constructie in het totale architectonisch ontwerp van de projectarchitect. Het totale gebouwconcept, de details, de aansluitingen op andere bouwdelen, ze passeren allemaal de revue. Dialoog met de architect is dan ook meer regel dan uitzondering. Het is duidelijk dat hoe eerder het contact tussen de architect en de productontwerpers plaatsvindt, hoe beter de resultaten zullen zijn. De architectonische componenten hebben vaak een grote stimulans en impact  op het architectonisch concept van de projectarchitect.

Constructief ontwerpen
De belangrijkste functie van de constructief ontwerper is om het ontwerp om te zetten in een inspirerend effectief constructief schema. Hierin wordt aangegeven hoe de externe belastingen worden overgedragen naar de oplegpunten of ondersteuningen en wat daarbij de te verwachten constructieve belastingen en reactie krachten zullen zijn.
De keuze van dit constructieve schema vloeit mede voort uit het architectonisch concept. De constructieve aandacht bij Octatube is altijd gericht geweest op het realiseren van elegante en slank vormgegeven ruimtelijke constructies. Dit ontwerp aspect is van groter belang dan gebruikelijk in de staalindustriewereld.

Industrieel ontwerpen
Het industrieel ontwerpen, in deze context, richt zich op de industriële maakbaarheid. Het optimaliseren van het produceren van de onderdelen, het assembleren en het monteren van het geheel speelt een belangrijke rol tijdens het ontwerpproces . 

Integratie

Het samenbundelen van ontwerpen, engineeren, produceren en monteren in  het zogenoemde ‘Design & Build’ concept, levert één verantwoordelijke, aanspreekbare partij. Dit werpt zeker bij onderdelen die zeer specialistisch, nieuw of experimenteel zijn, haar vruchten af voor de klant.
In de technische architectuur is de engineering de kern van het spel. Alle problemen die voorkomen tijdens de productie en het bouwen moeten worden opgelost. Voor de diverse ontwerpers in het bedrijf betekent de aanwezigheid van de productiefaciliteiten een voortdurende lijfelijke confrontatie met het basismateriaal, de vele mogelijke verwerkingstechnieken en de resulterende producten. De productie levert inspiratie op!
Hiernaast worden ervaringen opgedaan tijdens produceren en monteren, uitgewisseld met de ontwerpers. Deze worden meegenomen naar volgende ontwerpen. Het daadwerkelijk bouwen inspireert ook voortdurend innovaties. De denkers en de doeners overleggen vaak.