Jaguar Land Rover München

Architect
Opdrachtgever
Jaar
Locatie
Materiaal
Glas
Toepassing
Gevel

Grote glazen gevels zorgen voor maximale transparantie in deze showroom van Jaguar Land Rover in München. 

Octatube heeft de opdracht gekregen voor de technische uitwerking van het ontwerp en de montage van deze gevels. Veel aandacht in het proces is uitgegaan naar een nauwkeurige detaillering en het nastreven van een hoge kwaliteit. 

De gevels bestaan uit grote glazen panelen met glazen vinnen als constructie. Lokale klemmen fixeren het glas elke anderhalve meter. Een minimalistische, constructieve oplossing waardoor de vinnen los lijken te staan van het gevelglas. 

In een vroege fase van dit project zijn samen met de klant diverse referentieprojecten van Octatube bezocht om te beoordelen welk type glas het meest geschikt zou zijn. 

Mock-up
Tijdens de engineeringfase is een mock-up (1:1) geproduceerd om een indicatie te geven van de te verwachten kwaliteit. De mock-up bevatte één stuk vin en twee glaspanelen: een onderhoek van de gevel. In de mock-up kwamen ongeveer 80 procent van de geveldetails samen. Toen de betonconstructie van het gebouw gereed was is de mock-up naar Duitsland vervoerd en in het gebouw gezet. Zo konden we precies zien hoe alle onderdelen samenkwamen en werden optimalisaties doorgevoerd in zowel onze eigen detailleringen als de aansluitingen op het werk van derden. 

Op basis van de mock-up konden de parameters voor de productie worden vastgesteld, de mock-up diende als benchmark. Hierdoor kon vervolgens een constante kwaliteit worden bereikt in de serieproductie. 

Voor de grote glazen oppervlakten is gekozen voor low-iron glas – een zeer transparant en helder glastype. Naast de visuele kwaliteit is voor deze glazen gevels ook gelet op de geluidseisen: het glas moest ongeveer 2 keer minder geluid binnenlaten van buitenaf. Octatube heeft het glas laten testen bij het Fraunhofer Institut in Stuttgart. 

Voor afwijkende onderdelen in de gevels van deze Jaguar Land Rover showroom is een Zustimmung im Einzelfall aangevraagd. Dit zijn speciale vergunningen voor niet-gereguleerde en/of unieke bouwproducten- of technieken. 

Aansluiting beton
De opdracht van Octatube was het leveren van een complete glazen gevel, inclusief aansluiting op het beton. Voor onze engineers bracht dit een uitdaging met zich mee omdat het beton flink vervormt. Een vervorming die veel te groot was om in de gevel op te kunnen nemen. Uiteindelijk is er zodanig gedetailleerd dat het beton los kan vervormen en bewegen zonder dat het de gevel aantast. 

Productie en montage 
De vinnen zijn volledig gepre-assembleerd in de glasfabriek, compleet met alle onderdelen. Door zo veel mogelijk voor te bereiden kan de montage snel en efficiënt verlopen en blijven de risico’s op beschadiging laag. 
De glazen gevelpanelen wegen 1500 kg per stuk en zijn 8.40x2.40. Dat is meer dan 20 m2 wat in één keer geplaatst wordt. Door alles van tevoren uitvoerig in te meten konden we de complete gevels in tien weken monteren.
 

Factsheet Contact

Deel deze pagina