ISO 9001

ISO 9001 is de internationaal geaccepteerde standaard voor Kwaliteitsmanagementsystemen; voluit: NEN-EN-ISO 9001:2015.
Deze norm geeft de eisen weer voor ons kwaliteitsmanagementsysteem om klanttevredenheid te verhogen. Met deze certificering voldoen wij aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving.

 

ISO 45001

ISO 45001 is de internationale norm voor managementsystemen voor gezondheid en veiligheid op het werk, gebaseerd op conventies en richtlijnen van de International Labour Organization  en nationale normen (Arbo). Het is een duidelijk kader gericht op het bieden van een veilige en gezonde werkplek voor werknemers en bezoekers, het terugdringen van bedrijfsongevallen en beroepsziekten en het bevorderen en beschermen van de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Octatube voldoet aan alle eisen.