International Symposium on Shell and Spatial Structures

Deze week vindt in Amsterdam IASS 2015 plaats, een jaarlijks internationaal symposium over 'Shell and Spatial Structures' (schaalconstructies en ruimtelijke constructies). Octatube sponsort het symposium en levert verschillende inhoudelijke bijdragen in de vorm van een tensegrity workshop en een viertal lezingen. Daarnaast is Mick Eekhout één van de keynote speakers.De continue ontwikkeling van ontwerp, analyse en bouwtechniek voor ruimtelijke en schaalconstructies heeft geresulteerd in een toename van informatie die van praktisch belang is voor architecten, ingenieurs en bouwers. Het IASS (International Association for Shell and Spatial Structures), dat is opgericht door Eduardo Torroja in 1959, heeft als doel om een verdere vooruitgang te realiseren door het uitwisselen van ideeën tussen iedereen die belangstelling heeft voor lichtgewicht draagconstructies zoals gridshells, afgespannen constructies, membranen en schaalconstructies.

Het thema van het symposium is ‘Future Visions’, waarbij de organisatie op zoek is om een verbinding te maken tussen de academische wereld, het bedrijfsleven en de overheid om toekomstvisies en nieuwe ideeën met elkaar te delen. De uitdaging die de organisatie zichzelf heeft gesteld is om baanbrekende nieuwe concepten te presenteren die zullen leiden tot een betere wereld en een betere gebouwde omgeving. Er is speciale aandacht voor het ontwerpen, engineeren, bouwen, beheren en onderhouden van ruimtelijke en schalconstructies. Ook zal worden gekeken naar de mogelijke impact die digitale technieken hebben en kunnen hebben op de gebouwde omgeving en hoe de gebouwde omgeving hiermee verbeterd kan worden.Het symposium wordt georganiseerd door de International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) en het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) en vindt plaats in het Muziekgebouw aan ’t IJ van 17 tot en met 20 augustus.
Naast de sponsoring van het symposium verzorgt Octatube een workshop over tensegrity constructies en 4 lezingen. Mick Eekhout, oprichter en algemeen directeur van Octatube, is één van de hoofdsprekers. Andere keynote speakers zijn onder meer Kenneth Snelson en Werner Sobek.

Contact

Deel deze pagina