Glazen Wintertuinen voor New Atrium Toren

In het hart van de Amsterdamse Zuidas wordt momenteel het Atriumgebouw volledig gerenoveerd en uitgebreid tot een luxe kantoorgebouw volgens het ontwerp van architectenbureau MVSA in opdracht van G&S Vastgoed. Een belangrijk onderdeel van deze uitbreiding zijn twee kantoortorens met daarin zeer luxe, gewilde kantoorruimten. Om de werkplekken af te wisselen met lichte, open ruimten zijn er in de hoeken van de torens zeven wintertuinen gesitueerd, die gerealiseerd zullen worden door Octatube.De maximale hoogte van de wintertuinen is ongeveer 12 meter. Om deze overspanning mogelijk te maken en tegelijkertijd een zo’n transparant mogelijke constructie te houden, is ervoor gekozen om de constructie in glazen vinnen uit te voeren die de krachten afdragen naar de hoofddraagconstructie van het gebouw. De hoeken van de wintertuinen worden in grote, warm gebogen glazen panelen uitgevoerd. De uitdaging hierbij is dat het glas precies dezelfde eigenschappen heeft als het glas in de rest van het gebouw. In totaal bevatten de wintertuinen ongeveer  900 m² aan glas, waarvan ruim 250 m² warm gebogen is.In het gehele gebouw wordt een zeer hoge BREEAM duurzaamheidstandaard nagestreefd waar de wintertuinen een belangrijke rol in spelen. Dit is in lijn met de ontwerpfilosofie van Octatube, waarbij er sterk gelet wordt op het efficiënt prefabriceren van de onderdelen en waarbij er ontworpen wordt voor een lange levensduur.

Volgens de huidige planning zal Octatube in opdracht van Dura Vermeer in het eerste kwartaal van 2017 starten met de montage van de eerste onderdelen.

 

Contact

Deel deze pagina