Duurzaam bouwen

Triodos Bank is al meer dan 35 jaar toonaangevend en deskundig in duurzaam bankieren en investeert het ingelegde spaargeld van haar klanten rechtstreeks in duurzame bedrijven. De eerste vraag was dan ook bij het ontwerp van een nieuw kantoorgebouw: “Hoe maken we ons kantoorgebouw zo duurzaam mogelijk?”

Het ontwerpteam, bestaande uit RAU Architecten, Ex Interiors enArcadis Landschapsarchitecten, heeft gehoor gegeven aan deze vraag van de Triodos Bank. RAU levert al jaren een bijdrage aan de discussie over duurzaamheid, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de architectuur en aan de vraag hoe te handelen in het licht van de huidige grondstoffen schaarste. De lange termijn belangen van de aarde en haar bewoners zijn dan ook het belangrijkste uitgangspunt bij het ontwerp van het kantoor voor de Triodos Bank.

Het ontwerp van het gebouw is geïnspireerd op de natuur en is zo gevormd dat gebouw en de omringende natuur een harmonieus geheel vormen. Door de vorm van het gebouw en de transparante gevels behouden de werkvelden in verschillende delen van het gebouw zicht op elkaar en op de natuur rondom. Octatube is door hoofdaannemer J.P. van Eesteren gecontracteerd om de transparante gevels te realiseren. De locatie van de nieuwbouw is landgoed De Reehorst en ligt pal naast Station Driebergen-Zeist.

Zoals verwacht is er ook een grote focus op duurzaam bouwen. We stellen ons zelf vragen als: “Hoe kunnen we zo zuinig mogelijk met het gebruik van materialen omgaan?” en “Hoe kunnen we de locatie zo min mogelijk belasten?” Hoge mate van prefabricage, focus op demontabele details en zo licht mogelijk construeren zit al jaren in onze aard. Dit project daagt ons uit om ook in de productie- en bouw fase verdere stappen te zetten, veel aandacht wordt besteed aan de herkomst van materialen in de hele leveranciers keten, optimalisaties in het logistieke proces en duurzame keuzes in het te gebruiken materieel. 


Bezoek werkplaats Octatube door o.a. Triodos directeur Matthijs Bierman. Hier in gesprek met projectleider Corine Dikkers.

Voor dit project hebben we als onderdeel van het ontwerp- en engineeringstraject een mock-up gerealiseerd; een fragment uit de gevel met hierin de meest voorkomende details. Dit is een bewezen methode om het ontwerp in de praktijk te testen op functionaliteit en esthetiek alsook een goede test voor het coördineren van de integrale details met werk van andere partijen. Voor de uiteindelijke gebruikers is de presentatie van de mock-up in ware grootte vaak de eerste echte ontmoeting met hun nieuwe gebouw. Het geeft een goed beeld van de kwaliteit die in de nieuwbouw verwacht mag worden .

Het nieuwe gebouw komt binnen het landschap op de plek waar de impact op de ecologische hoofdstructuur het laagst is en zijn de vorm, massa en hoogte van het gebouw afgestemd op de bomen, beplanting en de aanwezige diersoorten. De eis dat Landgoed de Reehorst na de gebruiksperiode van het kantoor weer in de staat van voor de nieuwbouw moet kunnen worden teruggebracht is het vertrekpunt. Het gebouw moet hierdoor volledig uit elkaar gehaald, verplaatst en (op onderdelen) hergebruikt kunnen worden.

Materialenpaspoort
Eén van de eisen van Triodos is het opleveren van een materialenpaspoort van het nieuwe hoofdgebouw.

Thomas Rau verwoordt het zo: “Elk gebouw is een materialendepot. Identificeren wij deze materialen dan zal er geen afval meer bestaan en behouden materialen hun waarde.” 
(bron: www.tbi.nl)

Een materialenpaspoort is nu nog geen vereiste, maar in de toekomst zou dit aan bouwers gevraagd kunnen gaan worden door organisaties die als doel hebben circulariteit van materialen te realiseren en zo afval te minimaliseren. Door samen te werken met partijen als TBI, Triodos Bank, OVG Real Estate en J.P. van Eesteren ontwikkelen we nog meer kennis op het gebied van duurzaam bouwen en proberen we tijdig in te spelen op toekomstige ontwikkeling op het gebied van duurzaam bouwen.

De verwachting is dat dit project in 2019 zal worden opgeleverd. Op de hoogte blijven van dit project? Volg de projectpagina of kijk op www.triodosopreehorst.nl

Contact

Deel deze pagina