ISO 45001

ISO 45001 is de internationale norm voor managementsystemen voor gezondheid en veiligheid op het werk, gebaseerd op conventies en richtlijnen van de International Labour Organization  en nationale normen (Arbo). Het is een duidelijk kader gericht op het bieden van een veilige en gezonde werkplek voor werknemers en bezoekers, het terugdringen van bedrijfsongevallen en beroepsziekten en het bevorderen en beschermen van de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Octatube voldoet aan alle eisen.