Certificaten

Bij Octatube staan duurzaamheid, kwaliteit en veilig en gezond werken hoog op de agenda. We hebben onder andere verschillende certificaten waaruit dat blijkt:

B corp
Bij Octatube willen we een positieve impact hebben op ons milieu, onze gemeenschap, onze medewerkers en de rest van de wereld. Sinds 2020 mogen we ons een B Corp noemen. Met deze internationale certificering laten we zien dat zakelijk succes en winst maken prima samengaat met impactvol ondernemerschap, duurzaamheid en sociale innovatie.

Kwaliteit: ISO 9001
Onze focus ligt op hoogwaardige, gespecialiseerde en innovatieve bouwdelen, met klanttevredenheid als uitgangspunt. We zijn ISO 9001 gecertificeerd. Deze internationale norm geeft de eisen weer waar ons kwaliteitsmanagementsysteem aan moet voldoet. Jaarlijks wordt er een audit uitgevoerd. We maken projectcontrole plannen en voeren productcontroles uit om de kwaliteit te bewaken. We streven continu naar verbetering en verhoging van de klanttevredenheid.

Veilig en gezond werken: ISO 45001, VCA** en SCL
Bij Octatube zijn we er gezamenlijk verantwoordelijk voor dat we gezond en veilig werken. We volgen alle veiligheidsinstructies op en vertellen of waarschuwen elkaar als een situatie onveilig aanvoelt zodat we voorzorgsmaatregelen kunnen nemen ter bescherming van onszelf, onze klanten, leveranciers en andere mensen met wie we werken.

ISO 45001
Octatube is ISO 45001 gecertificeerd. Deze internationale norm voor managementsystemen voor gezondheid en veiligheid op het werk is gebaseerd op conventies en richtlijnen van de International Labour Organization en onze nationale normen (Arbo). Het is een duidelijk kader gericht op het bieden van een veilige en gezonde werkplek voor werknemers en bezoekers, het terugdringen van bedrijfsongevallen en beroepsziekten en het bevorderen en beschermen van de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Octatube voldoet aan alle eisen.

VCA
Octatube is ook VCA** gecertificeerd. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongevallen te verminderen. Octanen op de bouw hebben hun VCA-diploma.

Safety Culture Ladder (SCL)
Octatube gecertificeerd voor de Safety Culture Ladder - ook wel Veiligheidsladder - trede 3. De SCL is een methode om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten. Het doel is het terugbrengen van het aantal onveilige situaties met een afname in incidenten als gevolg. Met een nadruk op bedrijfscultuur, belicht de SCL andere aspecten dan systemen als ISO 45001 en VCA. Natuurlijk worden procedures en documenten gecontroleerd, maar meer nog ligt de focus op gesprekken met werknemers om een gevoel te krijgen bij hun veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag. De SCL ladder bestaat uit 5 tredes. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn, hoe hoger de trede.

Door het certificeringsproces zijn we gegroeid als bedrijf en ons meer bewust van onze Veiligheid & Gezondheidsbeleid, met name op het gebied van cultuur en bewustzijn. We hebben nu een compleet V&G systeem, waarin alle bedrijfscertificeringen (VCA**, ISO 45001 en SCL) elkaar bekrachtigen.

Constructionline Gold
Octatube heeft de Constructionline Gold Accreditation ontvangen, inclusief SSIP Acclaim Health & Safety. Onze klanten en partners in de UK kunnen nu eenvoudig zien dat ons milieubeheer, kwaliteitsbeheer, gezondheids- en veiligheidsbeheer aan hoge standaarden voldoet. Deze accreditatie toont aan dat Octatube serieus werk maakt van gezondheid, veiligheid, kwaliteit, milieu en maatschappij.

Staalconstructies CE / UKCA
In NEN-EN 1090 staan de technische eisen voor staalconstructies. Vanaf 1 juli 2014 is certificering volgens de NEN-EN 1090-1 op dragende staalconstructies verplicht. Octatube is hiervoor gecertificeerd en voldoet aan de conformiteit van constructieve stalen onderdelen (CE-markering en UKCA-markering), uitvoeringsklasse EXC3.