ISO 9001

ISO 9001 is de internationaal geaccepteerde standaard voor Kwaliteitsmanagementsystemen; voluit: NEN-EN-ISO 9001:2015.
Deze norm geeft de eisen weer voor ons kwaliteitsmanagementsysteem om klanttevredenheid te verhogen. Met deze certificering voldoen wij aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving.